GDPR

Informace o zpracování osobních údajů žáků - testování COVID19INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souvislosti s testováním žáků školy na přítomnost antigenu viru způsobujícího nemoc covid-19

S ohledem na opatření proti šíření epidemie nemoci covid-19 zpracovává Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov, jako Správce osobních údajů, osobní údaje žáků evidované v souvislosti s prováděním preventivních antigenních testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 poskytovaných školou, a to za účelem splnění povinnosti vyplývajících z Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zákonnost zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na školu vztahuje. Údaj o případné pozitivitě testu žáka je zpracováván na základě čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR, kterými je nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti v oblasti veřejného zdraví.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pro výše uvedený účel zpracování budou zpracovávány následující osobní údaje a případně zvláštní kategorie osobních údajů:
• Jméno
• Příjmení
• Datum provedení testu
• Výsledek testu (v případě pozitivního výsledku se jedná o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů)

Informace k testovací povinnosti

Dle cit. Mimořádného opatření MZČR je přítomnost dítěti/žáku/studentu na výuce (s výjimkou individuální konzultace a individuální prezenční výuky) umožněna mj. po podstoupení vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Podmínka provedení preventivního antigenního testu se nevztahuje na osobu, která doloží, že:
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, vystaví škola o této skutečnosti žákovi potvrzení s uvedením dne a času provedení testu. V případě, že dítě/žák/student má pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu a má příznaky nemoci covid-19, a byl 2 dny před nebo po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen pozitivní výsledek nahlásit škole a tato jej eviduje.

Předávání osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány jiným Příjemcům s výjimkou případu, kdy se příslušné hygienické stanici zasílá seznam dětí/žáků/studentů, kteří byli ve škole v kontaktu s osobou, u které byl v rozhodné době zjištěn pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo antigenního testu. Do systému COVID forms App spravovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky budou vkládána školou pouze agregovaná statistická data.

Lhůta pro uchování dat

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu trvání platnosti citovaného mimořádného opatření, a dále po dobu max. 3 let, za účelem umožnění kontroly, zda škola splnila povinnosti uložené jí zvláštními právními předpisy.

Práva subjektu údajů

Informace o všech právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a o způsobech jejich uplatnění, naleznete na internetových stránkách školy v sekci GDPR.


| Autor: Mgr. Jaroslav Kotačka | Vydáno dne 11. 04. 2021 | 133 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
11.02.2021: Nové foto v galerii.
Informace
telefon:
546 431 224(budova na ul. Komenského)
546 431 346(budova na ul. Masarykova)
IČ:
710 07 628
email:
zs.zbysov@tiscali.cz
datová schránka:
uvbmujn
adresa:
Základní škola Zbýšov
J. A. Komenského 473
664 11 Zbýšov
Zvonění
1 hod. 7.55-8.40
2 hod. 8.45-9.30
3 hod. 9.45-10.30
4 hod. 10.40-11.25
5 hod. 11.35-12.20
6 hod. 12.30-13.15
7 hod. 13.20-14.05
8 hod. 14.15-15.00
калина
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server